ירושלים-לוח תוכן

"הלבנים" עשויות מקאפה, חלקם צבועים בגואש וחלקם בצבעים רגילים הילדים הדביקו את הלבנים על גבי מבנים שגזרתי מראש חלק מהגגות עשויים משבבי קלקר וחלקם מגזרי נייר חן/ סול זוהר.

רעיונות מומלצים:

הזכויות שמורות לפורטל גננות בקלות ©

2012-2017

RSS Feed