ירושלים-לוח תוכן

"הלבנים" עשויות מקאפה, חלקם צבועים בגואש וחלקם בצבעים רגילים הילדים הדביקו את הלבנים על גבי מבנים שגזרתי מראש חלק מהגגות עשויים משבבי קלקר וחלקם מגזרי נייר חן/ סול זוהר.