פעילות בוקר-עבודה על מוטוריקה

עבודה מהנה על מוטוריקה עדינה

<