משחק אוריינות נפלא

משחק של נשיפה..

הזזת קפסולת הקפה בעזרת נשיפה בלבד..

והפעם עם אותיות מודבקות על השולחן והמטרה של הילדים זה להוביל את הקפסולה לאותיות שם...