שבעת המינים

כל ילד בחר לו מין משבעת המינים. התבונן בתמונה ואפשר גם מהראש ללא תמונה. מדובר בילדי גן חובה. מציירים בפנדה ורק אז בוחרים צבע אחד של מים וצובעים רקע. הפנדה דוחה את המים.

הציור מתבצע על קרטון ביצוע