מבנים בירושלים

נושא ירושלים בגן: בעקבות לימוד על מבנים שונים בירושלים. כל ילד בחר קופסה וחומרי יצירה ועיצב באופן חופשי. בסיום העבודה חיברנו את המבנים למבנה משותף, העיר ירושלים. המבנה מונח במרכז הבנייה ומשמש למשחק חופשי של הילדים.

רעיונות מומלצים:

הזכויות שמורות לפורטל גננות בקלות ©

2012-2017

RSS Feed