ירושלים של זהב-עבודה בקבוצות קטנות

ירושלים של זהב!!!!

כל קבוצה התבקשה ליצור אתר אחד שלמדנו עליו..... בתחילה כל ילד הציע את האתר שהוא רוצה...לאחר מכן עשינו הצבעה כדי למצוא רוב.... יש קבוצות שהלכו לפי הרוב קובע ויש קבוצות בהם הילדים שלא היו ברוב הצליחו להפוך את היוצרות. לאחר שנקבע האתר, הילדים היו צריכים להחליט על החומרים, גודל היצירה, האם לגזור את השער או רק לצייר... האם לעשות הדבקות...מי עושה מה- חלוקת תפקידים... הפעילות הייתה בהשראת הכנסת עליה דברנו באותו יום.... נתנו הצעה, הצבענו עבורה הוצאנו אותה לפועל...