ירושלים בגן

ראשית חשוב לומר שמדובר בילדים ט.ט.ח ובגן ירוק. דיברנו על שערי ירושלים, והשמות המיוחדים שלהם.

חילקנו את הגן לקבוצות וכל פעם עבדנו עם ק