החיטה- פעילויות ורעיונות

השנה התמקדנו בנושא החיטה.

התנסנו בהפרדת הגרעינים מהמוץ,

כתשנו בעזרת מכתש ועלי והפקנו בעצמנו קמח.

הכנו לחמניות מקמח מלא,

ציירנו שדה חיטה בעקבות אמן,

סיפרנו את מגילת רות ובהמשך נערוך ניסויים מדעים

רעיונות מומלצים:

הזכויות שמורות לפורטל גננות בקלות ©

2012-2017

RSS Feed