אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

צבעתי את הקאפה בספריי זהב

ואת כל הבתים והמגדלים מסול והדבקתי ...

את הכותל :ציירתי על קלף בזהב נצנצים והדבקתי דמויות .