אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

צבעתי את הקאפה בספריי זהב

ואת כל הבתים והמגדלים מסול והדבקתי ...

את הכותל :ציירתי על קלף בזהב נצנצים והדבקתי דמויות .

רעיונות מומלצים:

הזכויות שמורות לפורטל גננות בקלות ©

2012-2017

RSS Feed