הכותל המערבי בגן

בניית הכותל לבנה לבנה, כתיבת משאלות על פתקים והכנסתם בין החריצים

הכל סביב שימוש חוזר כמובן, קרטון כוורת, קופסאות נעליים ועוד קופסאות שונות. בנינו יחד את הכותל. כל ילד/ הביע/ה משאלה והניח בכותל. פעילות סביב יום ירושלים. ועבודה אישית של הכותל המערבי והמקומות הקדושים בירושלים הכיפות

רעיונות מומלצים:

הזכויות שמורות לפורטל גננות בקלות ©

2012-2017

RSS Feed