פעילות במפגש ויצירה-שבעת המינים

למדנו מהי דיאגרמה, והנחנו לבני דיגי ליד אחד משבעת המינים שאנחנו הכי אוהבים,

בדקנו איזה פרי קיבל את כמות הקולות הרבה ביותר, מי הכי מעט, מי לא קיבל בכלל, ומי קיבל תוצאה שווה. למדנו על הביכורים, מהו בכור, כיצד בוחרים את הפרי הבכור. וכיצד מביאים ביכורים-בטנא. הכנו סלסלאות טנא.

גן חובה