חג הקציר באומנות

חיבור חג השבועות לנושא השנתי ולקראת יום הירושלים הקרב ובא....

העבודה בקבוצות עם הילדים על שלושת הרגלים והבאת הביכורים לבית המקדש.

כמו כן התייחסות לחג הקציר דרך יצירת האמנות של ואן גוך מנוחת צהריים.

השלב הבא- פתיחת מאפיית הגן