משחק שבעת המינים

משחק חלוקה לקטגוריות שבעת המינים פירות הדר ירקות ופירות ...אומנות עם קיסמי אוזניים