ירושלים של זהב-לוח תוכן ויצירה של הילדים

אחר שיחה על סמל ירושלים, כל ילד קיבל דף ליצור את הסמל שלו. בגן לאחרונה דיברנו הרבה על חוזקות, האריה מלווה אותנו עוד מבר כוכבא וכעת הוא בולט בשער האריות. את לוח התוכן הילדים יצרו מחומרים מגוונים. בחצר על לוח המגנט, אנו מתנסים בעיצוב העיר ירושלים,

וגם מחזקים חגורת כתפיים