ירושלים בראי הילדים

מדובר בקבוצת ילדים בגן מיוחד.

ציירתי את הדוגמאות והילדים צבעו בצבעי גואש רגילים ומתכתיים.

לאחר שהתייבשו העבודות עברתי שוב עם לורד פרמננט.

חריגות רציניות ניקיתי עם סמרטוט לח כשהצבע היה טרי.