לוח תוכן פעיל בנושא ירושלים

זהו מוקד פעיל על ירושלים.

הילדים יכולים להביט בתמונות ובנוסף לעיין בספר ולבנות שערים וחומות מהקוביות