משחק גדול/קטן מ

בתמונה ניתן לראות את מהלך המשחק כל מי שמעונינת בקובץ להדפסה מומזנת לגשת ללשונית קבצים חשבון קובץ גדול/קטן מ

של שגית גלמן יופיע שם