משחק גדול/קטן מ

בתמונה ניתן לראות את מהלך המשחק כל מי שמעונינת בקובץ להדפסה מומזנת לגשת ללשונית קבצים חשבון קובץ גדול/קטן מ

של שגית גלמן יופיע שם

רעיונות מומלצים:

הזכויות שמורות לפורטל גננות בקלות ©

2012-2017

RSS Feed