מדורה על דיסק

על דיסק... מסביב פלסטלינה שחורה,ענפים ובפנים קרפ...