יצירה ע"פ דגם ל"ג בעומר

הדבקת מדבקות בצבעי האש לפי דגם:

מהכבאית לצינור הכיבוי,

מברז כיבוי לכבאית

וממטף הכיבוי לקסדה.