לוח תוכן מגילת העצמאות שלי

כל ילד ממלא את מגילת הצמאות שלו. דברים בהם הפך להיות עצמאי או יהפוך השנה