לג בעומר- יצירה

שימוש בחומרים שונים: בריסטול שחור

פלסטלינה בצבע האש (מיחוי) מקלות עץ קפים ניירות גזורים צבעי האש עבודה ויצירה חופשית

רעיונות מומלצים:

הזכויות שמורות לפורטל גננות בקלות ©

2012-2017

RSS Feed