דגל ישראל אנושי-מהמם

בעקבות לימוד נושא דגל ישראל במפגש הילדים יצרו דגל ישראל אנושי

הזדמנות להמחיש את הנושא בדרך חוויתית והטובה ביותר.