פעילות סנסורית במים

ניסוי באמצעות פעילות סנסורית

היום עשינו ניסוי בחצר עם צבע מאכל ונצנצים כחולים . הפכנו מים שקופים לים ולתוכם הוספנו בעלי חיים ימיים, צדפים, אבנים ועוד.

ההתלהבות ומשפטי הקסם שנאמרו שם על ידי הילדים.." פרח זה כל כך מגניב...כי כשמכניסים את הידיים זה צבוע בכחול וכשמוציאים פתאום לא!! " זה מהות הלמידה דרך סקרנות בעיניי. היה קסום חג עצמאות מחשבתית שמח!