תערוכת לכבוד 50 שנה לשחרור ירושלים

לכבוד 50 שנה לשחרור ירושלים נערכה בגן תערוכה

הילדים חולקו בגן ל 6 קבוצות

כל קבוצה קיבלה נושא:

שערים

מגדל דוד

חומות ירושלים

כותל

מחנה יהודה

והרי ירושלים.

כל קבוצה נפגשה בבית והילדים פעלו בבתים לפי ראות עיניי ההורי

בגן כל קבוצה הביאה והסבירה מה הם עשו, א