פעילות בעקבות סמל העיר ירושלים-האריה

חקרנו את "האריה כסמל ירושלים משבט יהודה". כל משפחה הכינה את האריה המשפחתי שלה מחומרים ממוחזרים ויצאנו לסיור במוזיאון ישראל בגן הנה הרעיונות והתוצרים פעילות הורים והילדים