בית המקדש באמנות ובעיני הילדים פעילות בנושא ירושלים

התחלנו בגן לדבר על בית המקדש, איך נראה, מה היה בתוכו, תלינו דגם/שחזור של בית המקדש במרכז הבנייה

ואלו התוצרים של הילדים .