פעילות יום ירושלים לגן חובה

פעילות בנושא ירושלים אתמול הילדים כתבו בעזרת הגננת המשלימה משאלות של הילדים.. ובקשות.. היום הכנו את הכותל מעשה הילדים. בקבוצה קטנה- הצגתי להם את שערי ירושלים ודיברנו עליהם כל ילד בחר שער וצייר אותו. קבוצה נוספת- תמונות מקומות ירושלים הסתכלנו על הבנייה הייחודית וכל אחד בחר מה ליצור ממקומות ירושלים מליאה- דיברנו על שמות ירושלים למה כל כך הרבה שמות לעיר ? בגלל שהיא חביבה ואהובה, כל ילד סיפר כיצד קוראים לו בגן/בבית... משחק סיכום- אות פותחת בהצלחה