הקמת מפעל לבנים פעילות בנושא ירושלים

מפעל לבנים הילדים גוזרים קש לחלקים קטנים, מוספים חול ומערבבים לפירוק רגבים ויצירת חומר אחיד. מוסיפים מים מהולים בדבק לבן ומכניסים לתבנית להפוך אחרי כמה דקות ויוצא כלבנה את הלבנים לשמור ליום ירושלים, לצבוע בזהב ולבנות דגם של בית המקדש/הכותל. פשוט אבל עוצמתי. למידה משמעותית על עבודת פרך בחֺמֶר ולבנים.

חומרים: כוס חד״פ מלאה בדבק לדלי מלא במים פושרים.

קש כשלושה גבעולים לילד ודלי משחק מלא באדמה לכל ילד. תבניות: כל כלי פלסטיק מלבני משתף תמונות באהבה. חג שמח בניסן נגאלו ובניסן עת